219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103
219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103

$1,850

219-29 S 18TH ST #1603, Philadelphia, PA, 19103

21
Courtesy of: OCF Realty LLC